ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
เที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ : 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไร่สตอเบอร์รี่ ม่อนแจ่ม:05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน : 06
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ซิปไลน์ Eagle Track : 07
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยขุนช้างเคี่ยน 08
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ปางช้างแม่สา 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ดอยสุเทพ 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ม่อนแจ่ม 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน สันกำแพง 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือแม่น้ำปิง 05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือน้ำปิงเวียงกุมกาม 06
bulletเทียวเชียงใหม่ คุ้มขันโตก
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 215
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 324
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 434
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 435
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
dot
เที่ยวเชียงใหม่
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย
dot
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 215
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 324
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียวใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 434
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 5วัน 4 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 542
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 2 วัน 1 คืน
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
bulletแพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ – ไหว้พระลำพูน
bulletทัวร์-เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวลำปาง 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ บริการรถเช่า ราคาถูก
bulletเที่ยวทัวร์จังหวัดอื่นๆ


ทัวร์กระบี่
โรงแรมหาดกะตะ ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
ที่พักหาดในหานภูเก็ต
เที่ยวทะเลภูเก็ต
ทัวร์กระบี่
ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน
facebook chiangmaivacation
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน : 433

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวเชียงราย 4 วัน 3 คืน : 433

วันที่ 1 พาเที่ยว ถ้ำเชียงดาว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านคุ้ม
08.00 น. รถตู้วีไอพี หรือ รถเก๋ง รับจากที่พักในเชียงใหม่หรือสนามบินเชียงใหม่เดินทางไปอ่างขาง แวะเที่ยวถ้ำเชียงดาว  ชมความงดงามของถ้ำ หินงอกหินย้อย มัคคุเทศท้องถิ่นบรรยายประวัติอันยาวนานของถ้ำ หลังจากนั้น พาท่านออกเดินทางไปดอยอ่างขาง    
12.00  ถึงเกษตรหลวงอ่างขาง นำทานอาหารกลางวันที่อุทยานโครงการหลวง    
13.30  เที่ยวชมความสวยงาม ธรรมชาติของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชม สวนแปดสิบพรรษา โรงเรือนไม้ในร่ม โรงเรือนกุหลาบ แปลงผัก ดอกซากุระบาน(ตามฤดู)) ฯลฯ   
15.00  เที่ยวหมู่บ้านคุ้ม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฯ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน อาทิ ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่าและชาวจีนฮ่อ ซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ และเปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว    
17.30  หลังจากนั้น พาท่านเช็คอินท์เข้าที่พักบนดอยอ่างขาง อ่างขางวิลล่า หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00  นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง
20.00  หลังจากท่านอาหารอิ่มอร่อยแล้ว พาท่านเข้าที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
วันที่ 2   พาเที่ยว บ้านขอบด้ง สวนส้มฝาง สุสานนายพลต้วน ไร่ชา 101 ตลาดท่าขี้เหล็กแม่สาย
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์  เที่ยวบ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ  หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการส่งเสริมจากโครงการหลวงในด้านการเกษตร และด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เที่ยวหมู่บ้านนอแล 09.00 พาท่านเดินทางต่อไปเชียงราย
10.30  พาท่านแวะเที่ยวสวนส้มธนาธร นั่งรถเรือหรือรถกอล์ฟ ชมบรรยากาศที่สวยงามของสวนส้มขนาดใหญ่ หลังจากเที่ยวชมสวนส้มแล้วพาท่านเดินทางต่อไปดอยแม่สลอง
11.30  พาเที่ยว หมู่บ้านดอยแม่สลอง เที่ยวสุสานนายพลต้วน และ ไร่ชา 101 ท่านจะได้ชิมชาที่ดีที่สุด
12.00  แวะทานอาหารกลางวัน
13.00  เดินทางไปเที่ยวแม่สายท่าขี้เหล็ก
14.00  นำท่านไปเหนือสุดแดนสยาม ช๊อปปิ่งหาซื้อของแบรนเนม ราคาถูก ที่ตลาดท่าขี้เหล็ก แม่สาย จ.เชียงราย
พาข้ามชายแดน ณ ตลาดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า ลูกค้าคนไทย รวมค่าธรรมเนียมประเทศพม่า หลังจากซื้อของฝาด เช่น รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า ฯลฯ (รวมค่าธรรมเนียมพม่า)
17.30  หลังจากนั้น นำท่าน เช็คอินเข้าที่พักใน โรงแรมวังทองแม่สาย หรือโรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยม หรือเทียบเท่า 3 ดาว อ.แม่สาย พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00  นำท่านทานอาหารเย็น หรือ ทานตามอัธยาศัย
20.00  นำท่านส่งเข้าที่พัก เพื่อท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเดินเที่ยวตลาดแม่สายยามค่ำคืน        
 
วันที่ 3 พาเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ นั่งเรือข้ามไปลาว กระเหรี่ยงคอยาว วัดร่องขุ่น  น้ำพุร้อนแม่ขะจาน
07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 นำท่านสู่ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ เนำทานสู่อ.เชียงแสนชมสามเหลี่ยมทองคำเป็นดินแดนมองเห็น 3 ประเทศ พม่า – ไทย – ลาว ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นเวลาเหลือท่านสามารถ นั่งเรือหางยาวข้ามฟากแม่น้ำโขง  ช๊อปปิ่งสินค้าราคาถูกเป็นของฝาก ที่ตลาดดอนซาว ประเทศลาว ซี่งไม่ได้รวมค่าบริการ เรือข้างฟาก และค่าธรรมเนียมประเทศลาว
10.30 เที่ยวชมหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว และ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ 4 เผ่าทั้ง เย้า, มูเซอ, ปาล่อง และ อาข่า
12.00 ทานอาหารกลางวัน ในเมืองเชียงราย
13.00 แวะเที่ยวัดร่องขุ่น จากนั้นเดินทางกลับจากวัดร่องขุ่น ถึงเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างเดินทางกลับ หากแวะน้ำพุร้อนแม่ขะจาน นำท่านเดินทางกลับ
17.30 แวะทานอาหารเย็น เชียงใหม่ส่งเข้าที่พัก ประมาณ 19.00 น. นำท่านเดินทางส่งเข้าที่พัก 3 ดาวในเมืองเชียงใหม่

วันที่ 4  พานมัสการวัดดอยสุเทพ ชมความสวยงามของพระตำหนักภูพิงค์ บ้านชาวเขาเผ่าม้งดอยปุย ชมความน่ารักของหมีแพนด้า ชมหัตถกรรมการทำร่มบ่อสร้าง

07.00 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
08.30  รับท่านที่โรงแรม พาเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง ชมสวนดอกไม้ ซื้อของฝากของชาวเขาเผ่าม้งบ้านดอยปุย
10.30  จากนั้น พาท่านแวะเที่ยวชมความสวยงามของพระตำหนักภูพิงค์ ชมสวนดอกกุหลาบนานาพันธ์ และดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามมากมาย
11.30  พาท่านกราบนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
12.00  ทานแบบบุฟเฟต์นานาชาติ ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น หรือ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
13.00  ถึงสวนสัตว์เชียงใหม่นั่งรถรางชมสัตว์ ชมความน่ารักของสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด และ เข้าชมความน่ารักของ หมีแพนด้า ช่วงช่วง หลินฮุ่ย อย่างใกล้ชิด
15.00  พาท่านชมวิธีการผลิตร่ม ทำจากกระดาษสา ผ้าฝ้าย ผ้าแพร ที่ศูนย์หัตถกรรมการทำร่มบ่อสร้าง ซื้อของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าต่างๆ
17.30  หลังจากซื้อของฝากนำท่านส่งสนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ

•  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และ โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถปรับเปลี่ยนได้
•  ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของผู้เดินทางเท่านั้น (Private Tour)
•  ต่างชาติจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม เช่น อุทยานแห่งชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท

 ค่าบริการ สิ่งที่รวมไว้ด้วย

•  ที่พัก 3 ดาว ในเมืองเชียงใหม่ พร้อมอาหารบุปเฟ่ต์เช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
•  อาหารเที่ยง อาหารเย็น ระบุ ตามมื้ออาหารตามที่ระบุไว้ข้างวันที่
•  รถตู้ วีไอพี สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป หรือรถ เก๋ง สำหรับ 2-3 ท่านรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
•  ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรม
•  ขันโตกดินเนอร์ และ การแสดงทางวัฒนธรรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
•  น้ำเปล่า ในรถ

ค่าบริการ สิ่งที่ไม่รวม

•  ไกด์ นำเที่ยว
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่นไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืน อาหาร เที่ยง อาหารเย็นที่ไม่ได้ระบุ
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%


บริการโดยคนเชียงใหม่ ด้วยความจริงใจ บริการทัวร์ราคาถูก
สอบถามทัวร์เที่ยวเชียงใหม่เพิ่มเติม หรือจองทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ Tel : 082 319 1919 , Line : chiangmaivacation


ชื่อผู้เดินทาง :  *
Email : :  *
วันที่เดินทาง :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก 3 - 11 ปี :
เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี :
เบอร์โทรศัพท์ - Tel :  *
รายละเอียดจองทัวร์ :แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน : 434 article
แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน : 432
แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย 4 วัน 3 คืน : 431Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ไลน์ : chiangmaivacation มือถือ :  084 228 8000
อีเมล : cnxvac@gmail.com
เว็บไซต์ : www.chiagnmai-vacation.com