ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
เที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ : 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไร่สตอเบอร์รี่ ม่อนแจ่ม:05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน : 06
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ซิปไลน์ Eagle Track : 07
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยขุนช้างเคี่ยน 08
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ปางช้างแม่สา 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ดอยสุเทพ 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ม่อนแจ่ม 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน สันกำแพง 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือแม่น้ำปิง 05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือน้ำปิงเวียงกุมกาม 06
bulletเทียวเชียงใหม่ คุ้มขันโตก
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 215
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 324
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 434
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 435
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
dot
เที่ยวเชียงใหม่
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย
dot
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 215
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 324
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียวใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 434
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 5วัน 4 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 542
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 2 วัน 1 คืน
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
bulletแพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ – ไหว้พระลำพูน
bulletทัวร์-เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวลำปาง 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ บริการรถเช่า ราคาถูก
bulletเที่ยวทัวร์จังหวัดอื่นๆ


ทัวร์กระบี่
โรงแรมหาดกะตะ ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
ที่พักหาดในหานภูเก็ต
เที่ยวทะเลภูเก็ต
ทัวร์กระบี่
ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน
facebook chiangmaivacation
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย 4 วัน 3 คืน : 432

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวแม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน : 432

เที่ยว วันที่ 1 ออบหลวง สนบ่อแก้ว  ถ้ำแก้วโกมล กระเหรี่ยงคอยาว วัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองคำจองกลาง
07.00 น. รับท่านจากสนามบินเชียงใหม่/ที่พักในเมืองเชียงใหม่ เดินทางสู่ออบหลวง
09.00 น. พาเที่ยวออบหลวงแวะชมปติมากรรมอันน่าอัศจรรย์จากธรรมชาติที่ ออบหลวง Unseen in Thailand  แวะชมชมความงดงามของสวนสนที่ปลูกเรียงรายสวยงามที่สวนสนบ่อแก้ว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแม่สะเรียง
13.00 น.ไปเที่ยวถ้ำแก้วโกมล ชมความงามของหินงอก หินย้อย ที่เป็นอันดับ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งงดงามเหมือนดั่งเกล็ดน้ำแข็งเกาะทั่วผนังห้อง (สามารถเปลี่ยนเป็นทุ่งบัวตอง ที่ดอยแม่อูคอได้ ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน – ต้นเดือนธันวาคม)
15.00 น. เที่ยวหมู่บ้าน กะเหรี่ยงคอยาว ที่บ้านห้วยเสือเฒ่า มาเรียนรู้และศึกษาการใช้ชีวิต เรียบง่าย ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
17.00 น. เดินทางไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ปูชนียสถานสำคัญของแม่ฮ่องสอนยอดดอยมองเห็นวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนชัดเจน
18.00 น.เข้าเช็คอินท์เข้าที่พักในเมืองแม่ฮ่องสอน
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร้านใบเฟิร์น หลังจากท่านอิ่มอร่อยแล้วท่านสามารถเดินเล่นตลาดเย็น ที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน และเดิน

เที่ยวชม หนองจองคำหนองน้ำธรรมชาติจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ชมศิลปะไทยใหญ่ ภาพเขียนกระจกสี และไม้ ณ คู่แฝดที่ วัดจองคำและวัดจองกลางสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า
21.00 น. กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยว วันที่ 2 ปางอุ๋ง ภูโคลน  ถ้ำปลา จุดชมวิวกิ่วลม หมู่บ้านสันติชล  วัดน้ำฮู  ร้าน Coffee In Love สะพานประวัติศาสตร์ปาย   วัดพระธาตุแม่เย็น ถนนคนเดินปาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์ ออกจากที่พัก เดินทางไปปางอุ๋ง
08.00 น. ปางอุ๋ง สวิสเซอแลนด์เมืองไทย เป็นอ่างเก็บน้ำที่ล้อมรอบด้วยป่าสน ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชมดอกไม้เมืองหนาว ชิมกาแฟยามเช้า ถ่ายรูปสวยท่ามกลางธรรมชาติอย่างเพลิดเพลิน
09.00 น. เที่ยวอันซีน ภูโคลน แม่ฮ่องสอน ท่านสามารถ ฟื้นฟูสภาพผิวหน้าด้วยโคลนจากภูเขาไฟ และพักผ่อนสบายๆ นวดหน้า แช่น้ำแร่ ฯลฯ ได้ตามอัธยาศัย
10.30 น. แวะ วนอุทยานถ้ำปลา มีแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจาก ถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และมีปลาตัวโตๆ มากมาย ปลาชื่อว่าปลามุงหรือปลาคังหรือปลาพลวง
12.00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันหน้าถ้ำปลา หรือ ที่ร้านอำเภอปางมะผ้า
13.00 น. ออกเดินทางต่อไป อ.ปาย แวะจุดชมวิวกิ่วลม
14.00 น. ถึงปาย จากนั้นพาเที่ยวชมหมู่บ้านจีนยูนาน บ้านสันติชล ได้เดินเล่นรอบบริเวณหมู่บ้าน ขี่ม้า แต่งชุดเกาหลีถ่ายรูป เที่ยวกำแพงเมืองจีนจำลอง ชิมชาอร่อย หรือโล้ชิงช้าให้สนุกสุดเหวี่ยง
15.30 น. ชมวัดน้ำฮูไหว้หลวงพ่ออุ่นเมืองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองปายที่สมเด็จ พระนเรศวรทรงสร้างเมื่อครั้งยกทัพผ่านเมืองปายเพื่อไปตีพม่า
16.30 น. เมือง ปายอินเลิฟ เดินทางต่อ แวะ นั่งเพลินๆ ชิมชา กาแฟเลิศรส และเค้กกลมกล่อมที่ร้าน coffice in love สนุกกับการถ่ายรูปกับธรรมชาติที่สวยงามรอบๆร้าน สวนสตอเบอร์รี่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ทานได้สัมผัสธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มที่นี้
17.00 น. เดินทางเที่ยวสะพานประวัติศาสตร์สงครามโลกโลกครั้งที่ 2 ที่ขัวเหล็ก หรือ สะพานเหล็กประวัติศาสตร์ปาย ที่ญี่ปุ่นสร้างไว้สมัยยึดครองเมืองปาย
18.00 น. ชมพระอาทิตย์ตกดินที่วัดพระธาตุแม่เย็น วิวเมืองปาย สบายๆ เช็คอินเข้าที่พัก 3 ดาวในเมืองปาย หรือเทียบเท่า
19.00 น. ทานอาหารเย็นร้านบ้านปาย และเดินเที่ยว ถนนคนเดินปาย แวะซื้อโปสการ์ดสวยๆ ที่ ร้านมิตรไทย ร้านสบายดี ชิมโรตีอร่อยหลากรส ... พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นกลับที่พัก

เที่ยว วันที่ 3  ห้วยน้ำดัง โป่งน้ำร้อนป่าแป๋ หรือ น้ำตกหมอกฟ้า ม่อนแจ่ม ฟาร์มกล้วยไม้ผีเสื้อ หรือ ดอยสุเทพ ของฝาก

05.30 น. ตื่นเช้า เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก สำหรับลูกค้าที่ตื่นเช้าและอยากชมทะเลหมอกสัมผัสกับธรรมชาติ อากาศที่บริสุทธิ์ และ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์แสงแรกที่สวยงามแห่งหนึ่ง
09.00 น. จากนั้นพาท่านเยือนโป่งเดือนป่าแป๋ ซึ่งเป็นโป่งน้ำร้อน ที่มีน้ำพุร้อนที่พุ่งสูงที่สุดในประเทศไทย หรือ เที่ยวน้ำตกหมอกฟ้า
มุ่งหน้าเดินทางกลับเชียงใหม่ ถึงอำเภอแม่ริม
12.00 น. ทานอาหารกลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ที่คุ้มเสือ แบบบุปเฟ่ต์ นานาชาติ ท่ามกลางเสือโครง พร้อมลิ้มรสบุฟเฟต์นานาชาติ
ท่านสามารถเข้าชม ความน่ารัก ของเสือโคร่งน้อยใหญ่ได้อย่างใกล้ชิดพร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึกอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชมในกรง)
13.30 น. เที่ยวม่อนแจ่ม ชมทัศนียภาพที่สวยงามของดอยม่อนแจ่ม สวนองุ่นเอเดน  หรือ นมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ   
16.00 น. จากนั้นพาท่านแวะซื้อของฝาก ของอร่อย ของทีระลึก จากเชียงใหม่ ที่้ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่ หรือตลาดวโรรส อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไสอั่ว ฯลฯ  
17.30 น. เดินทางกลับถึงที่พัก 3 ดาว หรือเทียบเท่า ในตัวเมืองเชียงใหม่
18.00 น. ทานอาหารเย็นที่ คุ้มขันโตก ลูกค้าจะได้รับประทานอาหารเย็นในรูปแบบขันโตกดินเนอร์ ซึ่งจะเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับชมการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาโบราณและประยุกต์         
หรือ 18.00 น. พาท่านรับประทานอาหารเย็นร้านอิ่มปลาเผา หรือ ทานอาหารบุปเฟ่ต์ที่ห้องอาหารยีราฟไนท์ซาฟารี เที่ยวไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืน ที่เดียวในเมืองไทย นั่งรถรางชมสัตว์ในโซนต่างๆ ตื่นเต้นผจญภัยกับการนั่งรถรางชมและสัมผัสกับชีวิตสัตว์ป่าในยามค่ำคืนอย่างใกล้ชิด
ตื่นต่าเพลินใจไปกับน้ำพุดนตรี แสงสีสวยงาม ความสวยงามของสถานที่ ขบวนพาเหรด สัตว์ประจำราศี 12 ราศี (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าชม)
18.00น. ทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย หลังจากนั้นท่านสามารถเที่ยวไนท์บาซ่าร์ หรือตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ เที่ยวถนนคนเดิน เชียงใหม่ถนนวัวลาย ถนนคนเดินวันเอาทิตย์   
20.00 น. ส่งกลับที่พัก โรงแรม 3 ดาว ในเมืองเชียงใหม่

เที่ยว วันที่ 4 พระตำหนักภูพิงค์ ดอยปุย ดอยสุเทพ สวนสัตว์เชียงใหม่ น้ำพุร้อรสันกำแพง ซื้อของฝาก
07.00 น. บริการอาหารเช้าบุปเฟ่ต์ที่ห้องอาหารโรงแรม เช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก
08.00 น. รอรับคณะลูกทัวร์ ที่พักในเมืองชียงใหม่ เดินทางขึ้นยอดดอยปุย ชมความสวยงามของพระตำหนักภูพิงค์
09.00 น. พาท่านเที่ยวชมความสวยงามของ พระตำหนักภูพิงค์ ชมสวนกุหลาบ ดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์
11.30 น. ขึ้นลิฟท์ เพื่อนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุประจำปีมะแม และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ตัวเองและครอบครัว จากนั้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟต์โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น หรือ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์                   
13.00 น. พาท่านเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ชมความน่ารักน่าเอ็นดูของ หมีแพนดา ช่วงช่วง หลีนฮุ่ย ฑูตสันถวไมตรีจากประเทศจีน สนุกกับการนั่งรถรางสัมผัสความน่ารักของ สัตว์นานาชนิด
14.30 น. จากนั้นเราจะพาท่านเที่ยวศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้างสันกำแพง ชมการสาธิตการทำร่ม กระดาษสา เลือกซื้อของฝาก  
15.30 น. ซื้อของฝาก ของอร่อย ของทีระลึก จากเชียงใหม่ ที่้ร้านวนัสนันท์เชียงใหม่ หรือตลาดวโรรส อาทิ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ไสอั่ว ฯลฯ  
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ

•  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และ โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถปรับเปลี่ยนได้
•  ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของผู้เดินทางเท่านั้น (Private Tour)
•  ต่างชาติจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม เช่น อุทยานแห่งชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท

 ค่าบริการ สิ่งที่รวมไว้ด้วย

•  ที่พัก 3 ดาว ในเมืองเชียงใหม่ พร้อมอาหารบุปเฟ่ต์เช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
•  อาหารเที่ยง อาหารเย็น ระบุ ตามมื้ออาหารตามที่ระบุไว้ข้างวันที่
•  รถตู้ วีไอพี สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป หรือรถ เก๋ง สำหรับ 2-3 ท่านรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
•  ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรม
•  ขันโตกดินเนอร์ และ การแสดงทางวัฒนธรรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
•  น้ำเปล่า ในรถ

ค่าบริการ สิ่งที่ไม่รวม

•  ไกด์ นำเที่ยว
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่นไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืน อาหาร เที่ยง อาหารเย็นที่ไม่ได้ระบุ
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

บริการโดยคนเชียงใหม่ ด้วยความจริงใจ บริการทัวร์ราคาถูก
สอบถามทัวร์เที่ยวเชียงใหม่เพิ่มเติม หรือจองทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ Tel : 084 228 8000 , Line : tourchiangmai


ชื่อผู้เดินทาง :  *
Email : :  *
วันที่เดินทาง :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก 3 - 11 ปี :
เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี :
เบอร์โทรศัพท์ - Tel :  *
รายละเอียดจองทัวร์ :แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ปาย 4 วัน 3 คืน : 431
1Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ไลน์ : chiangmaivacation มือถือ :  084 228 8000
อีเมล : cnxvac@gmail.com
เว็บไซต์ : www.chiagnmai-vacation.com