ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
เที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ : 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไร่สตอเบอร์รี่ ม่อนแจ่ม:05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน : 06
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ซิปไลน์ Eagle Track : 07
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยขุนช้างเคี่ยน 08
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ปางช้างแม่สา 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ดอยสุเทพ 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ม่อนแจ่ม 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน สันกำแพง 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือแม่น้ำปิง 05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือน้ำปิงเวียงกุมกาม 06
bulletเทียวเชียงใหม่ คุ้มขันโตก
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 215
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 324
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 434
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 435
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
dot
เที่ยวเชียงใหม่
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย
dot
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 215
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 324
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียวใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 434
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 5วัน 4 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 542
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 2 วัน 1 คืน
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
bulletแพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ – ไหว้พระลำพูน
bulletทัวร์-เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวลำปาง 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ บริการรถเช่า ราคาถูก
bulletเที่ยวทัวร์จังหวัดอื่นๆ


ทัวร์กระบี่
โรงแรมหาดกะตะ ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
ที่พักหาดในหานภูเก็ต
เที่ยวทะเลภูเก็ต
ทัวร์กระบี่
ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน
facebook chiangmaivacation
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน : 433

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน : 433

วันที่ 1 พระตำหนักกภูพิงค์ ดอยสุเทพ บ้านแม่คำปอง ชมไร่เหมี่ยง ลูกหม่อน และไร่กาแฟ น้ำตกบ้านแม่กำปอง พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมวงดนตรีสะล้อ ซอซึง
08.00 น. รับที่สนามบินเชียงใหม่เดินทางไปพระตำหนักภูพิงค์ 
08.45 น. เที่ยวชมพระตำหนักภูพิงค์ สวนกุหลาบ ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ฯลฯ
09.30 น. เที่ยวหมู่บ้านม้งดอยปุย ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบาน ชมสวนดอกไม้ เลือกซื้อของฝาก
11.30 น. นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นหรือโรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์
13.00 น. เดินทางไปยังหมู่บ้านแม่คำปอง เดินเที่ยวชมชีวิตชาวบ้านชมไร่เหมี่ยง ลูกหม่อน และไร่กาแฟ
15.00 น. ชมน้ำตกบ้านแม่กำปอง
17.30 น. ส่งเข้าที่พักโฮสเตย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมวงดนตรีสะล้อ ซอซึง
19.00 น. รับประอาหารเย็นที่โฮมสเตย์ (รวม) พักแม่คำปองโฮมสเตย์ 
วันที่ 2  ดูทะเลหมอก ใส่บาตรยามเช้า, ชมการนวดแผนไทยโดยชาวบ้านแม่กำปอง,หัตถกรรมพื้นเมืองบ้านแม่กำปอง, บ่อสร้างสันกำแพง,น้ำพุร้อนสันกำแพง 
06.00 น. ตื่นแต่รุ่งเช้า เพื่อไปดูทะเลหมอกและเมฆ
07.00 น.ใส่บาตรพระสงฆ์
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์
08.00 น. แวะชมการนวดแผนไทยโดยชาวบ้านแม่กำปอง
10.30 น.ออกจากหมู่บ้านแม่กำปองเพื่อเดินทางไปน้ำพุร้อนสันกำแพง
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารริมทาง 
13.00 น. เที่ยวน้ำพุร้อนสันกำแพง
15.00 น.เที่ยวบ่อสร้างสันกำแพง ชมการทำร่มกระดาษสา เลือกซื้อของฝากมากมาย
17.30 น. ออกเดินทางกลับที่พักในตัวจังหวัด และเช็ค-อิน โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกที่คุ้มขันโตก ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองล้านนาแบบประยุกต์ที่สวยงาม
21.00 น. เดินทางส่งเขาที่พักในเมืองเชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 3 ปางช้างแม่ตะมานหรือปางช้างแม่แตง – ขี่ช้าง - ล่องแพ, ฟาร์มกล้วยไม้ – ฟาร์มผีเสื้อ
7:00 น. ลูกค้าจะรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
8:00 น. รับลูกค้าที่โรงแรมและออกเดินทางสู่ทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ไปยังปางช้างแม่ตะมานหรือปางช้างแม่แตง
09.45 น. ชมการแสดงของช้าง อาทิ ช้างเตะบอล ลูกช้างเต้นตามจังหวะดนตรี และช้างวาดรูป  
10.30 น.ลูกค้าจะได้ นั่งช้าง ไปตามเส้นทางของป่า เพื่อชมแมกไม้นานาพรรณ ดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งอยู่ตามหุบเขา
และนกพันธุ์ต่างๆ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง นั่งวัวเทียมเกวียน เดินทางกลับแคมป์ช้าง
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ที่แคมป์ช้าง 
13.00 น. หลังจากทานอาหารอิ่มทานจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยการล่องแพ 
15:30 น. ช่วงบ่ายเยี่ยมชม ฟาร์มกล้วยไม้ - ฟาร์มผีเสื้อ เพื่อชมกล้วยไม้นานาชนิด
17:30 น. ส่งเข้าที่พักในเมืองเชียงใหม่
19:00 น. รับประทานอาหารเย็นในเมืองเชียงใหม่ร้านอาหารหารกาแล
20:00 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก 
วันที่ 4  เวียงกุมกาม วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์วรวิหาร  บ้านถวาย  อุทยานหลวงราชพฤกษ์
08.30 น. รับจากที่พักไปเวียงกุมกามนครโบราณใต้ภิภพ 
09.00 น. ชมเวียงกุมกามนครโบราณสถานที่ทรงคุณค่าใต้ภิภพเมืองที่ถูกฝังกลบด้วยตะกอนน้ำท่วม นั่งรถลาก นั่งรถม้า
เข้าชม นครเวียงกุมกาม 
10.30 น. ชมวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประดิษฐานเจดีย์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ชมวัดพระสิงห์วรวิหาร ประดิษฐาน
พระสิงห์ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง"(พระพุทธสิหิงค์) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารเฮือนเพ็ญสาขา 1
13.00 น. เที่ยว ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย ชมสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว ไม้แกะสลัก เฟอร์นิเจอร์ เลือกซื้อของฝาก
15.00 น. เดินทางกลับเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ชมหอคำหลวง ดอกไม้จากต่างประเทศที่ร่วมจัดแสดง
17.00 น. ส่งสนามบินเชียงใหม่ เดินทางโดยสวัสดีภาพ
 
บริการโดยคนเชียงใหม่ ด้วยความจริงใจ บริการทัวร์ราคาถูก
สอบถามทัวร์เที่ยวเชียงใหม่เพิ่มเติม หรือจองทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ Tel : 082 319 1919
Email:info@chiangmai-vacation.com
 

ชื่อผู้เดินทาง :  *
Email : :  *
วันที่เดินทาง :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก 3 - 11 ปี :
เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี :
เบอร์โทรศัพท์ - Tel :  *
รายละเอียดจองทัวร์ :แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน : 431
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน : 432
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน : 434
แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน : 435Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ไลน์ : chiangmaivacation มือถือ :  084 228 8000
อีเมล : cnxvac@gmail.com
เว็บไซต์ : www.chiagnmai-vacation.com