ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
เที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ : 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไร่สตอเบอร์รี่ ม่อนแจ่ม:05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน : 06
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ซิปไลน์ Eagle Track : 07
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยขุนช้างเคี่ยน 08
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ปางช้างแม่สา 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ดอยสุเทพ 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ม่อนแจ่ม 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน สันกำแพง 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือแม่น้ำปิง 05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือน้ำปิงเวียงกุมกาม 06
bulletเทียวเชียงใหม่ คุ้มขันโตก
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 215
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 324
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 434
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 435
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
dot
เที่ยวเชียงใหม่
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย
dot
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 215
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 324
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียวใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 434
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 5วัน 4 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 542
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 2 วัน 1 คืน
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
bulletแพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ – ไหว้พระลำพูน
bulletทัวร์-เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวลำปาง 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ บริการรถเช่า ราคาถูก
bulletเที่ยวทัวร์จังหวัดอื่นๆ


ทัวร์กระบี่
โรงแรมหาดกะตะ ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
ที่พักหาดในหานภูเก็ต
เที่ยวทะเลภูเก็ต
ทัวร์กระบี่
ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน
facebook chiangmaivacation
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน : 434 article

 แพ็คเกจทัวร์เชียงใหม่-เที่ยวเชียงราย 4 วัน 3 คืน : 434

วันที่ 1  ดอยสุเทพ ถ้ำเชียงดาว สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง  
08.00 น. นมัสการพระธาตุดอยสุเทพวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่    
09.30 น. เดินทางไปอ่างขาง แวะเที่ยวถ้ำเชียงดาว ชมความงดงามของถ้ำ หินงอกหินย้อย มัคคุเทศท้องถิ่นบรรยายประวัติอันยาวนานของถ้ำ หลังจากนั้น พาท่านออกเดินทางไปดอยอ่างขาง    
12.00  ถึงเกษตรหลวงอ่างขาง นำทานอาหารกลางวันที่อุทยานโครงการหลวง    
13.30  เที่ยวชมความสวยงาม ธรรมชาติของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชม สวนแปดสิบพรรษา โรงเรือนไม้ในร่ม โรงเรือนกุหลาบ แปลงผัก ป่าซากุระ ฯลฯ   
15.00  เที่ยวหมู่บ้านคุ้ม ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฯ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ประกอบด้วยผู้อยู่อาศัยหลายเชื้อชาติอยู่รวมกัน อาทิ
ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่าและชาวจีนฮ่อ ซึ่งได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ และเปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยว    
17.30  หลังจากนั้น พาท่านเช็คอินท์เข้าที่พักบนดอยอ่างขาง อ่างขางวิลล่า หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00  นำท่านไปรับประทานอาหารเย็น ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง
20.00  หลังจากท่านอาหารอิ่มอร่อยแล้ว พาท่านเข้าที่พัก ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
วันที่ 2   หมู่บ้านขอบด้ง สวนส้มฝาง สุสานนายพลต้วน ไร่ชา 101 ดอยแม่สลอง ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง    หอพระราชประวัติ บ้านดำ

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์ เที่ยวบ้านขอบด้ง สัมผัสวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ามูเซอ เที่ยวหมู่บ้านชาวเขาเผ่าปะหล่อง บ้านนอแล ชายแดนติดพม่า
การเกษตร และด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน 09.00 พาท่านเดินทางต่อไปเชียงราย
10.30  พาท่านแวะเที่ยวสวนส้มธนาธร นั่งรถเรือหรือรถกอล์ฟ ชมบรรยากาศที่สวยงามของสวนส้มขนาดใหญ่ หลังจากเที่ยวชมสวนส้มแล้วพาท่านเดินทางต่อไปดอยแม่สลอง
11.30  พาเที่ยว หมู่บ้านดอยแม่สลอง เที่ยวสุสานนายพลต้วน และ ไร่ชา 101 ท่านจะได้ชิมชาที่ดีที่สุด
12.00  แวะทานอาหารกลางวัน
13.00  นำท่านเดินทางไปเที่ยวดอยตุง
14.00 .เที่ยวดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หอพระราชประวัติ ดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์
15.30 น.เที่ยวบ้านดำ ชม ปฏิมากรรและจิตกรรม ของ อ.ถวัลย์  ดัชนีย์
17.30 น. ส่งเข้าที่พักใน 3 ดาว โรงแรมไดม่อนปาร์คอินรีสอร์ท หรือเทียบเท่า อ.เมืองเชียงราย พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นร้านในเมืองเชียงราย แนะนำร้านสลุงคำ ร้านภูแล 
20.00 น. ส่งเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเที่ยวตลาดไนท์บาซ่าเชียงราย หรือถนนคนเดินเชียงรายวันเสาร์
 
วันที่ 3 พาเที่ยววัดร่องขุ่น  วัดพระแก้ว นมัสการพ่อขุนเม็งราย  เที่ยวภูชี้ฟ้า

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมพร้อมเช็คเอ้าท์
08.00 น. ออกเดินทางไปเที่ยว วัดร่องขุ่นศิลปะอันงดงามประณีต โดย อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
10.00 น. นมัสการพระแก้วหยก อ.เมืองเชียงราย ชมความงามของวัดพระแก้ว
11.30 น. นมัสการอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารเชียงราย
13.00 น. นำท่านออกเดินทางไปภูชี้ฟ้า
17.00 น. ส่งเช็คอินท์เข้าที่พักรีสอร์ทชมบรรยากาศยามเย็นบนดอยภูชี้ฟ้า
19.00 น. รับประทานอาหารเย็นในรีสอร์ท บนดอยภูชี้ฟ้า จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 4  พาทานชมความสวยงามของทะเลหมอกภูชี้ฟ้า น้ำตกภูซาง กว๊านพะเยา
05.00 น. นำท่านชมความสวยงามของทะเลหมอก ณ จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับลงมาทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท
10.00 น.เดินทางกลับแวะเที่ยวน้ำตกภูซาง
12.00 น. แวะทานอาหารเที่ยง
13.00 น. หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารเที่ยง จากนันออกเดินทางเที่ยวกว๊านพะเยา
14.00 น. พาท่านเที่ยวกว๊านพะเยาชมทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา ที่ร่มรื่น มองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนที่งดงาม
15.30 น. เดินทางกลับเข้าเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง แวะซื้อของฝากก่อนส่งสนามบิน
17.30 น. เดินทางกลับถึงที่พัก ในตัวเมืองเชียงใหม่ /ส่งสนามบินชียงใหม่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
หมายเหตุ
•  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และ โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถปรับเปลี่ยนได้
•  ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของผู้เดินทางเท่านั้น (Private Tour)
•  ต่างชาติจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม เช่น อุทยานแห่งชาติ เพิ่มท่านละ 200 บาท

 ค่าบริการ สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  ที่พัก 3 ดาว ในเมืองเชียงใหม่ พร้อมอาหารบุปเฟ่ต์เช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
•  อาหารเที่ยง อาหารเย็น ระบุ ตามมื้ออาหารตามที่ระบุไว้ข้างวันที่
•  รถตู้ วีไอพี สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป หรือรถ เก๋ง สำหรับ 2-3 ท่านรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่
•  ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรม
•  ขันโตกดินเนอร์ และ การแสดงทางวัฒนธรรม
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
•  น้ำเปล่า ในรถ

ค่าบริการ สิ่งที่ไม่รวม
•  ไกด์ นำเที่ยว
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่นไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืน อาหาร เที่ยง อาหารเย็นที่ไม่ได้ระบุ
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%


บริการโดยคนเชียงใหม่ ด้วยความจริงใจ บริการทัวร์ราคาถูก
สอบถามทัวร์เที่ยวเชียงใหม่เพิ่มเติม หรือจองทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ Tel : 082 319 1919 , Line : chiangmaivacation

 

 


ชื่อผู้เดินทาง :  *
Email : :  *
วันที่เดินทาง :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก 3 - 11 ปี :
เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี :
เบอร์โทรศัพท์ - Tel :  *
รายละเอียดจองทัวร์ :แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน

แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน : 433
แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน : 432
แพ็คเกจเที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย 4 วัน 3 คืน : 431Copyright © 2011 All Rights Reserved.
ไลน์ : chiangmaivacation มือถือ :  084 228 8000
อีเมล : cnxvac@gmail.com
เว็บไซต์ : www.chiagnmai-vacation.com