ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
เที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน ทัวร์เชียงใหม่ 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยสุเทพ 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ดอยอินทนนท์ : 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยอ่างขาง 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ปางช้างแม่ตะมาน 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไร่สตอเบอร์รี่ ม่อนแจ่ม:05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไฟลท์ออฟเดอะกิบบอน : 06
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ซิปไลน์ Eagle Track : 07
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ดอยขุนช้างเคี่ยน 08
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ปางช้างแม่สา 01
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ดอยสุเทพ 02
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน ม่อนแจ่ม 03
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน สันกำแพง 04
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือแม่น้ำปิง 05
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ล่องเรือน้ำปิงเวียงกุมกาม 06
bulletเทียวเชียงใหม่ คุ้มขันโตก
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี
bulletเที่ยวเชียงใหม่ ทัวร์ล่องเรือดินเนอร์
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 2 วัน 1 คืน 215
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน 324
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 434
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 4 วัน 3 คืน 435
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่ 5 วัน 4 คืน - 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
dot
เที่ยวเชียงใหม่
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - ปาย : 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน 432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน 5 วัน 4 คืน 542
dot
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย
dot
bulletเที่ยวเชียงใหม่ - เชียงราย 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 211
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 212
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 213
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 214
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 2 วัน 1 คืน 215
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 321
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 322
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 323
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 3 วัน 2 คืน 324
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 4 วัน 3 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 431
bulletเที่ยวเชียวใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน432
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 433
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 4 วัน 3 คืน 434
ทัวร์เชียงใหม่ เชียงราย 5วัน 4 คืน
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 541
bulletเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย 5 วัน 4 คืน 542
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 2 วัน 1 คืน
bulletจัดแพ็คเกจเอง เที่ยว 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
bulletแพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ – ไหว้พระลำพูน
bulletทัวร์-เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวลำปาง 1 วัน
bulletเที่ยวเชียงใหม่ บริการรถเช่า ราคาถูก
bulletเที่ยวทัวร์จังหวัดอื่นๆ


ทัวร์กระบี่
โรงแรมหาดกะตะ ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
ที่พักหาดในหานภูเก็ต
เที่ยวทะเลภูเก็ต
ทัวร์กระบี่
ทัวร์เกาะสิมิลัน
ทัวร์ภูเก็ต
ทัวร์ภูเก็ต
เช่ารถตู้ภูเก็ต ราคาถูก
เที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย
เที่ยวเชียงใหม่ เชียงราย 3 วัน 2 คืน
เที่ยวเชียงใหม่ ครึ่งวัน
facebook chiangmaivacation
แบนเนอร์ตัวอย่าง


แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ – ไหว้พระลำพูน

แพ็คเกจทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ – ไหว้พระลำพูนทัวร์เชียงใหม่ พาเที่ยวลำพูน เจ้าแม่จามเทวี พระธาตุหริภูมิชัย วัดมหาวัน เวียงกุมกาม
08.30  รอรับที่สนามบินเชียงใหม่ พาเที่ยวลำพูน ไหว้พระนางจามเทีวี วัดพระธาตุหริภูมิชัย
09.30  ไหว้อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามารถและกล้าหาญ
10.30 เที่ยววัดจามเทวี จังหวัดลำพูน เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยล้านนาไทย ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดกู่กุด บางแห่งก็ว่าพระนางจามเทวีทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1292 โดยใช้ช่างฝีมือชาวขอม บ้างก็ว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวี ได้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระนาง ลักษณะองค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานในวัด เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้นๆภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี
12.00  ทานอาหารเที่ยง จังหวัดลำพูน ง ทานก๋วยเตียวลำไย “ไปลำพูนต้องกินลำไย” ประโยคนี้ได้ยินอยู่บ่อยครั้ง เดินเที่ยวกาดขัวมุง  ก่อนไปไหว้พระธาตุหริภุญชัย
13.30  เที่ยววัดพระธาตุหริภูชัย ไหว้พระธาตุประจำปีนักษัตรนั้นๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล ยิ่งถ้าหากเป็นบุคคลที่เกิดในปีนักษัตรนั้นก็ยิ่งสมควรหาโอกาสไปสักการะให้ ได้ซักครั้ง ซึ่งความเชื่อเรื่องการไหว้พระธาตุประจำปีเกิด “ปีระกา”หว้พระธาตุเพื่อเป็นศิริมงคล
14.30  เที่ยวชมวัดมหาวัน เป็นวัดที่อยู่ในอำเภอเมือง ตำนานกล่าวการสร้างวัดว่า วัดนี้สร้างในสมัยพระนางจามเทวี สิ่งที่น่าสนใจคือ การไปกราบนมัสการ พระพุทธสิกขิ หรือ พระศิลาดำ วึ่งพระนางจามเทวีได้ทรงอันเชิญมาจากเมืองละโว้ ชาวเมืองลำพูเรียกกันว่า พระรอดหลวง หรือ พระรอดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญคือเป็นแบบพิมพ์ในการจำลองทำพระเครื่องที่ลือชื่อ คือ พระรอดมหาวัน
15.30    เดินทางกลับเชียงใหม่ ท่านจะได้นั่งรถมา หรือรถรางชม เที่ยวเวียงกุมกาม เมืองโบราณ ใต้พิภพ เวียงกุมกาม เมืองโบราณอายุกว่า 727 ปี เป็นเมืองที่ “พญาเม็งราย” กษัตริย์แห่งโยนกนครได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา แต่ “เวียงกุมกาม” ก็เป็นเมืองหลวงได้ไม่นานประมาณ 12 ปี เพราะประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี พญามังรายจึงโปรดให้สร้าง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”
17.30    ส่งกลับที่พักในเมืองเชียงใหม หรือ ส่งสนามบินเชียงใหม่

อัตราค่าบริการ 
แพ็คเกจทัวร์-เที่ยวเชียงใหม่ พาเที่ยวลำปาง สำหรับคนไทย ไม่รวมไกด์
ท่านละ 1,250 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) เที่ยวแบบส่วนตัว เริ่มตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป  Private Toue 


หมายเหตุ
•  ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง และ โปรแกรมการท่องเที่ยวสามารถปรับเปลี่ยนได้
•  ราคานี้เป็นการเที่ยวแบบส่วนตัว เฉพาะกลุ่มของผู้เดินทางเท่านั้น (Private Tour)


ค่าบริการ สิ่งที่รวมไว้ด้วย
•  รถตู้ วีไอพี สำหรับ 4 ท่านขึ้นไป หรือรถ เก๋ง สำหรับ 2-3 ท่านรับส่งถึงสนามบินและที่อื่นๆในตัวเมืองเชียงใหม่ 
•  ค่าธรรมเนียม สถานที่ท่องเที่ยว ตามโปรแกรม 
•  ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท


ค่าบริการ สิ่งที่ไม่รวม
•  ไกด์ นำเที่ยว
•  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
•  ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน 
•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่นไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืน อาหาร เที่ยง อาหารเย็นที่ไม่ได้ระบุ
•  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

บริการโดยคนเชียงใหม่ ด้วยความจริงใจ บริการทัวร์ราคาถูก
สอบถามทัวร์เที่ยวเชียงใหม่เพิ่มเติม หรือจองทัวร์เที่ยวเชียงใหม่ Tel : 082 319 1919 , Line : chiangmaivacation

เที่ยวปลอดภัยไปกับ เชียงใหม่ เวเคชั่น ดอทคอม

กลับไปหน้า เชียงใหม่ เวเคชั่น ดอทคอม 


ชื่อผู้เดินทาง :  *
Email : :  *
วันที่เดินทาง :
จำนวนผู้ใหญ่ :  *
จำนวนเด็ก 3 - 11 ปี :
เด็กอายุน้อยกว่า 3 ปี :
เบอร์โทรศัพท์ - Tel :  *
รายละเอียดจองทัวร์ :ทัวร์ เที่ยวเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ทัวร์-เที่ยวเชียงใหม่ เที่ยวลำปาง 1 วันCopyright © 2011 All Rights Reserved.
ไลน์ : chiangmaivacation มือถือ :  084 228 8000
อีเมล : cnxvac@gmail.com
เว็บไซต์ : www.chiagnmai-vacation.com